Run sackboy, RUN, RUN keep RUNNING ๐Ÿƒ!

Ah, Little Big Planet, een gratis spel, leuk… dacht ik.

Voor de PlayStation vita. Geinig. Een ‘endless runner’. Sackboy, leuk! Dacht ik. Little Big Planet? Leuk, dacht ik. Maar sjezus, wat is dit voor een ongelofelijk langdradig, niet tof spel. Op een gegeven moment heb je het wel gezien, dat rennen. Maar ze hebben de prijzen van kostuums zo hoog gemaakt, dat je bijna geneigd bent om er geld voor neer te leggen… Maar dat wil ik niet. En dat terwijl ik al een keertje van 4,50 dubbele ballen gekocht heb.

Ik moet nu nog 150.000 + 200.000 + 350.000 ballen verzamelen. Totaal dus nog 700.000 ballen.

Elke 24 uur kun je een kaartje krijgen met een item erin. Leuk, dan schiet het nog een beetje op… Denk je dan. Maar ook dat is schijn.

  Gekregen uit dagelijkse MEGA kist :

  • 1 wolf token, nog 42
  • 1900 bubbles
  • 1 wolf token, nog 41
  • 2400 bubbles
  • 1700 bubbles
  • 150.000 bubbles, sackpot ๐Ÿ™‚
  • 1 wolf token, nog 40
  • 1600 bubbles
  • 2800 bubbles
  • 2600 bubbles
  • 4100 bubbles
  • 1700 bubbles
  • 4700 bubbles
  • 2400 bubbles
  • 2400 bubbles

  19 september: ik heb 5000. Ik moet nog twee kostuums. Eentje van 150K en eentje van 300K. Nog 450K. Nu 156.600 in 8 dagen. Dat is 19.575 per dag, gemiddeld. 450.000 / 19.757 = 22,98 dagen. Dan gaan we er wel vanuit dat er nog ergens misschien een keertje die 150K komt. Weet niet hoe groot die kans is. Haha ๐Ÿ˜‚

  13 september: Momenteel op 36.000. Totaal nog 700.000. Dat is 646.000 / 1.900 = nog 340 kluisjes met bubbles ๐Ÿ˜€

  Hier een video.